Hoedje op – hoedje af Quiz!

Antwoorden op de quiz vragen

Op de Wondernemers barbecue van 30 septmeber 2016 speelde we een hoedje op – hoedje af quiz met zelf gevouwen hoedjes. Speciaal voor jullie bij deze de vragen en antwoorden! Hoeveel had jij er goed?

 

Vraag 1.

Wat is de exacte oprichtingsdatum van de stichting wondernemers.

Petje op: 11 januari 2016

Petje af: 18 april 2016

Goede antwoord: Petje AF

11 januari was onze eerste netwerkborrel bij Donati. Op 18 april 2016 hebben wij getekend bij Notaris Zwart en sindsdien zijn wij officieel een stichting.

 

Vraag 2.

Wat is de gemiddelde leeftijd van het bestuur van de Wondernemers?

Petje op: 27 jaar

Petje af: 29 jaar

Goede antwoord: Petje OP

Barbara en Vivian zijn allebei 26 jaar en Kimberley 29, dit maakt een gemiddelde van 27 jaar.

 

Vraag 3.

Wat is de gemiddelde leeftijd van een starter?

Petje op: 30 jaar

Petje af: 36 jaar

Goed antwoord: Petje AF

De gemiddelde leeftijd van een starter is 36 jaar. Het grootste aandeel starters (37 procent) is tussen de 35 en 45 jaar oud

Bron
EIM (2007) Van onbemind tot onmisbaar, de economische betekenis van ZZP’ers nu en in de toekomst.
Werken aan ondernemend Nederland: het belang van zelfstandig ondernemerschap, brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer, van 17-12-2007.

 

Vraag 4.

Uit hoeveel leden bestaat onze ledenlijst op dit moment?

Petje op: 106 leden

Petje af: 164 leden

Goede antwoord: Petje AF

Niet alle ondernemers is het gelukt om bij onze bijeenkomsten aanwezig te zijn maar wel hebben al deze 164 ondernemers actief laten weten geïnteresseerd te zijn in onze stichting en het doel dat wij hebben om jonge ondernemers samen te brengen onder het genot van een gezellig hapje en drankje. Iedere bijeenkomst komen hier weer nieuwe geïnteresseerde bij.

 

Vraag 5.

De VAR – Verklaring arbeidsrelatie – is ooit bedacht als een soort bewijs dat zelfstandige ondernemers ook echt zelfstandig zijn. In mei is de VAR afgeschaft. In de plaats daarvan zijn er modelovereenkomsten gekomen.

Wanneer heb je een Modelovereenkomst nodig?
Petje op: Als ZZP’er heb je een modelovereenkomst nodig als je voor een bedrijf werkt.

Petje af: Als ZZP’er heb je altijd een modelovereenkomst nodig met je opdrachtgevers.

Goede antword: Petje OP

Je hebt alleen een modelovereenkomst nodig als je als zelfstandige (zzp’er, freelancer) voor een bedrijf werkt. Werk je voor particulieren? Ben jij bijvoorbeeld een schilder of elektricien die alleen bij mensen thuis werkt? Of heb je een winkel? Dan heb je helemaal geen modelovereenkomst nodig! Modelovereenkomsten bestaan dus alleen tussen bedrijven en zzp’ers.

 

Vraag 6.

Ben je als ondernemer verplicht om een zakelijke bankrekening af te sluiten?

Petje op: ja

Petje af: nee

Goede antwoord: Petje AF
Nee, het afsluiten van een zakelijke rekening is niet verplicht. Maar het is wel handig. Voor jezelf en voor je boekhouder is het de manier om overzicht te houden en te voorkomen dat je privé- en zakelijke administratie door elkaar gaan lopen. Een zakelijke rekening brengt extra kosten met zich mee, maar heeft wel als voordeel dat je de rekening op je bedrijfsnaam kunt zetten. Dat oogt een stuk professioneler dan een privérekening. Ook biedt een zakelijke rekening een zakelijk krediet en andere financiële producten voor ondernemers.

 

Vraag 7.

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht je administratie bij te houden en deze te bewaren. Hoelang ben je verplicht dit te bewaren?

Petje op: 7 jaar

Petje af: 10 jaar

Goede antwoord: Petje OP

Je bent wettelijk verplicht administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet je wel 10 jaar bewaren. Alle gegevens die je schriftelijk of digitaal vastlegt en die betrekking hebben op je onderneming horen bij je administratie. Deze administratie is basis voor je belastingaangiften. Je bent verplicht te laten zien hoeveel BTW je moet betalen of terugkrijgt.

 

Vraag 8.

Welke gegevens zijn niet verplicht om op je facturen te vermelden?

Petje op: KvK nummer

Petje af: Rekeningnummer

 

Goede antwoord: Petje AF

Het vermelden van je zakelijk rekeningnummer is niet verplicht, maar het heeft wel voordelen. Het is servicegericht en je afnemer/opdrachtgever heeft direct alle benodigde gegevens om te betalen, waardoor de kans dat hij/zij snel betaalt groter is. Je bent wel verplicht om de volgende gegevens op je facturen te vermelden:

Contactgegevens

BTWnummer

KVKnummer

Datum en betalingstermijn

Een uniek volgnummer

Omschrijving levering/dienst

Aantal geleverde goederen/diensten

Het BTW bedrag en BTW tarief

 

Vraag 9.

De jaarrekening is het financiële eindverslag van je onderneming, waarin de financiële balans wordt opgemaakt. De jaarrekening moet aansluiten bij je bedrijfsadministratie (bonnen en facturen) en overeenkomen met de berekeningen van de Belastingdienst. Voor wie is het opstellen van een jaarrekening NIET verplicht?

Petje op: een Stichting

Petje af: ZZp’ers

Goede antwoord: Petje AF

Als zzp’er ben je niet verplicht een jaarrekening te deponeren bij de KvK. Je dient echter wel aan het einde van het jaar een balans en winst- en verliesrekening op te stellen. Als je de boekhouding hebt uitbesteed aan een boekhouder of accountant, dan zal hij of zij dit voor je doen. Deze gegevens worden gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting.

Als je een hypotheek wilt afsluiten zal de bank wel vragen naar jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar. Ook bij het afsluiten van een lening wordt er vaak naar een jaarrekening gevraagd. In deze gevallen is het wel raadzaam een jaarrekening op te laten stellen.

Als je één van de volgende rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid hebt, ben je verplicht een jaarrekening te deponeren bij de KvK:

 

Vraag 10.

Kun je een contract sluiten per whatsapp?

Petje op: ja

Petje af: nee

Goede antwoord: Petje OP

In Nederland komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan. De wet zegt dat de overeenkomst vormvrij is (uitzonderingen daargelaten), dat betekent dat deze op een manier tot stand komt hoe jij en je wederpartij dat het liefst wensen. Dat kan dus zelfs ook mondeling. Waarom het vaak toch schriftelijk gaat, is vanwege de bewijslast. Mocht iemand ontkennen dat bepaalde afspraken zijn gemaakt of dat er überhaupt een overeenkomst is gesloten dan is het aan jou om het tegendeel te bewijzen.

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderhandeld via e-mail, instant messengers (zoals Facebook chat) en Whatsapp. In principe zijn die afspraken dus rechtsgeldig.

Als het mis gaat, bijvoorbeeld één van de partijen komt de afspraken niet na, dan moet de benadeelde kunnen bewijzen dat de ander zich daadwerkelijk heeft willen binden aan die afspraken. De zogenaamde wilsverklaring.

Je kunt dus via whatsapp een contract sluiten. Hierbij moet dus wel duidelijk zijn dat de wederpartij met de afsrpaak is ingestemd.

bron: Miss Legal

 

Vraag 11.

Hoeveel inwoners had de gemeente Leidschendam-Voorburg op 1 april 2016?

Petje op: 74.222

Petje af: 78.002

Goede antwoord: Petje OP
74.222 inwoners

bron: Kim van Loon van de gemeente

 

Vraag 12.

Hoe heet de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg??

Petje op: Klaas Tigelaar

Petje af: Hans van der Sluijs

Goede antwoord: Petje OP
Klaas Tigelaar. Vanaf September is oud-burgemeester Hans van der Sluijs met pensioen en heeft vanaf 1 september 2016 Klaas tigelaar dit overgenomen

bron: Gemeente Kim van Loon 

 

Vraag 13.

Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd in Leidschendam-Voorburg? (het totaal aantal bedrijven!)

Petje op: 2550

Petje af: 5223

Goede antwoord: Petje af
5223

bron: Kim van Loon van de gemeente

 

Vraag 14.

Hoeveel van deze 5223 bedrijven zijn zzp-ers in Leidschendam-Voorburg?

Petje op: 2029

Petje af: 3855

Goede antwoord: Petje af

3855 zzp-ers, dat is ruim 73%

bron: Kim van Loon van de gemeente 

 

Vraag 15.

Wanneer zal hoogstwaarschijnlijk de volgende Wondernemersborrel zijn?

Petje op: In januari natuurlijk, een nieuwjaarsborrel!

Petje af: Rond de pasen, een paasontbijt natuurlijk!

Goede antwoord: Petje OP
In januari een nieuwjaarsborrel natuurlijk! Dus is jouw bedrijf gevestigd op een mooie bereikbare locatie in Leidschendam-Voorburg en kun jij ongeveer zoveel mensen kwijt….(wijs in het rond) Kom dan naar ons toe en wellicht is jou bedrijf het decor van onze volgende Wondernemersborrel!
bron: Team Wondernemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *